Pangaea graphic

Genesis 1:9 “Let the waters under the heaven be gathered together unto one place”

Genesis 1:9 in Greek: Καὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ...
Heaven

Genesis 1:8 “God called the expanse Heaven”

Genesis 1:8 in Greek: καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα δευτέρα. Transliteration: And called The God the firmament heaven and saw ...
Expanse

Genesis 1:7 “And God made the expanse”

Genesis 1:7 in Greek: καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος. Transliteration: And made T...
expanse

Genesis 1:6 “Let there be an expanse”

Genesis 1:6 in Greek: Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. Transliteration: And said The God, " in middle the water and ...
The first day

Genesis 1:5 “The first day”

Genesis 1:5 in Greek: καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία. Transliteration: And called The God the light day and the darkness called ...
Let There Be Light

Genesis 1:3 “Let there be light”

Genesis 1:3 in Greek: καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς. Transliteration: And said The God, "Cause light." Then  light. Genesis 1:3 in Hebrew: .וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר T...

Genesis 1:2 “Earth was without form”

Genesis 1:2 in Greek: ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Transliteration: The but earth was unseen and unready and darkness abov...
Big Bang NASA Infographic

Genesis 1:1 “In the beginning”

Genesis 1:1 in Greek: ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Transliteration: In the beginning made The God the heavens and the earth. Genesis 1:1 in Hebrew: .בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת ...